Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=07af298d-4e25-4e77-8f51-7004b35cb88e

 

UWAGA! – Zmiana klucza publicznego oraz ID postępowania na portalu miniPortal UZP. W celu zaszyfrowania i złożenia oferty należy użyć klucza i ID postępowania podanych w dniu 18.12.2019 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ZGDO-Ogłoszenie o zamówieniu przesłane-22.10.2019 r..pdf)ZGDO-Ogłoszenie o zamówieniu przesłane-22.10.2019 r.ZGDO-Ogłoszenie o zamówieniu przesłane-22.10.2019 r.369 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (ZGDO-Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane-25.10.2019 r..pdf)ZGDO-Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane-25.10.2019 r.ZGDO-Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane-25.10.2019 r.340 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (SIWZ_ZGDO_25.10.2019 r..pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 25.10.2019 rSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 25.10.2019 r1484 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ z załącznikami.zip)Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ wraz z załącznikami– 25.10.2019 r.Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ wraz z załącznikami– 25.10.2019 r.1176 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (Załączniki od 2 do 8 do SIWZ.doc)Załączniki od nr 2 do 8 do SIWZ – 25.10.2019 r.Załączniki od nr 2 do 8 do SIWZ – 25.10.2019 r.340 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (Zał 10 - InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf)Załącznik nr 10 do SIWZ – Instrukcja użytkownika MiniPortal – 25.10.2019 r.Załącznik nr 10 do SIWZ – Instrukcja użytkownika MiniPortal – 25.10.2019 r.3088 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (Zał 11 - Wzór umowa powierzenia.pdf)Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór umowy powierzenia danych – 25.10.2019 r.Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór umowy powierzenia danych – 25.10.2019 r.598 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).xml)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml – 25.10.2019 r.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml – 25.10.2019 r.123 kB25-10-201925-10-2019
Pobierz plik (ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane - 06.11.2019 r..pdf)ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – przekazane – 06.11.2019 r.ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – przekazane – 06.11.2019 r.73 kB06-11-201906-11-2019
Pobierz plik (UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu - 06.11.2019 r..pdf)UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu - 06.11.2019 r.UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu - 06.11.2019 r.362 kB06-11-201906-11-2019
Pobierz plik (Zawiadomienie o wniesieniu odwołania; Wezwanie do przystąpienia - 06.11.2019 r..docx.pdf)Zawiadomienie o wniesieniu odwołania; Wezwanie do przystąpienia - 06.11.2019 r.Zawiadomienie o wniesieniu odwołania; Wezwanie do przystąpienia - 06.11.2019 r.207 kB06-11-201906-11-2019
Pobierz plik (Odwołanie LOTOF SYSTEM Sp. z o.o..zip)Odwołanie LOTOF SYSTEM Sp. z o.o.Odwołanie LOTOF SYSTEM Sp. z o.o.414 kB06-11-201906-11-2019
Pobierz plik (ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane -12.11.2019 r..pdf)ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane -12.11.2019 r.ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane -12.11.2019 r.69 kB12-11-201912-11-2019
Pobierz plik (ZGDO - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane - 17.11.2019 r..pdf)ZGDO - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane - 17.11.2019 r.ZGDO - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane - 17.11.2019 r.97 kB17-11-201917-11-2019
Pobierz plik (UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu - 17.11.2019 r..pdf)UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu - 17.11.2019 r.UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu - 17.11.2019 r.812 kB17-11-201917-11-2019
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SOPZ - 17.11.2019 r..zip)Załącznik nr 4 do SOPZ - 17.11.2019 r.Załącznik nr 4 do SOPZ - 17.11.2019 r.405 kB17-11-201917-11-2019
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SOPZ - 17.11.2019 r..zip)Załącznik nr 5 do SOPZ - 17.11.2019 r.Załącznik nr 5 do SOPZ - 17.11.2019 r.106 kB17-11-201917-11-2019
Pobierz plik (ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 22.11.2019 r..pdf)ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 22.11.2019 r.ZGDO - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 22.11.2019 r.98 kB22-11-201922-11-2019
Pobierz plik (ZGDO - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 02.12.2019 r..pdf)ZGDO - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 02.12.2019 r.ZGDO - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 02.12.2019 r.69 kB02-12-201902-12-2019
Pobierz plik (Modyfikacja treści SIWZ - 17.12.2019 r..pdf)Modyfikacja treści SIWZ – 17.12.2019 r.Modyfikacja treści SIWZ – 17.12.2019 r.436 kB17-12-201917-12-2019
Pobierz plik (Zalacznik nr 6 do SOPZ - 17.12.2019 r..pdf)Załącznik nr 6 do SOPZ - 17.12.2019 r.Załącznik nr 6 do SOPZ - 17.12.2019 r.454 kB17-12-201917-12-2019
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SOPZ - 17.12.2019 r..zip)Załącznik nr 7 do SOPZ – 17.12.2019 r.Załącznik nr 7 do SOPZ – 17.12.2019 r.458 kB17-12-201917-12-2019
Pobierz plik (Modyfikacja treści SIWZ - 18.12.2019 r..pdf)Modyfikacja treści SIWZ - 18.12.2019 r.Modyfikacja treści SIWZ - 18.12.2019 r.380 kB18-12-201918-12-2019
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_07af298d-4e25-4e77-8f51-7004b35cb88e.asc)Klucz publiczny – 18.12.2019 r.Klucz publiczny – 18.12.2019 r.0.6 kB18-12-201918-12-2019
Pobierz plik (Modyfikacja treści SIWZ - 30.12.2019 r..pdf)UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ - 30.12.2019 r.UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ - 30.12.2019 r.845 kB30-12-201930-12-2019
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ (po modyfikacji) - 30.12.2019 r..doc)UWAGA - Załącznik nr 2 do SIWZ (po modyfikacji) - 30.12.2019 r.UWAGA - Załącznik nr 2 do SIWZ (po modyfikacji) - 30.12.2019 r.290 kB30-12-201930-12-2019
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert - 03.01.2020 r..pdf)Informacja z otwarcia ofert – 03.01.2020 r.Informacja z otwarcia ofert – 03.01.2020 r.254 kB03-01-202003-01-2020
Pobierz plik (Wynik - internet - 21.02.2020 r..pdf)Wynik - internet - 21.02.2020 r.Wynik - internet - 21.02.2020 r.435 kB21-02-202021-02-2020