Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Związek Gmin Dolnej Odry udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gmin członkowskich należących do Związku Gmin Dolnej Odry, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Rok 2014

 

Nazwa i adres instalacji,

do której zostały

przekazane odpady komunalne

Kod odebranych

odpadów komunalnych

 

Rodzaj odebranych odpadów

komunalnych

 

REMONDIS SZCZECIN Sp.
z o.o., ul. J. Smoleńskiej PS. „Jachna” 75, 71 – 005 Szczecin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

PGK Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych 73 – 200 Stradzewo

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

Eko-Myśl Sp. z o.o., Dalsze 36, 74 – 300 Myślibórz

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic
i placów

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12, 72 – 004 Tanowo

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic
i placów

Składowisko odpadów w Łęczycy, Gm. Stara Dąbrowa

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03

odpady z czyszczenia ulic
i placów

SITA JANTRA Sp. z o.o. ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 66 – 400 Międzychód

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

BSC Kopal Sp.j. ul. Piotra i Pawła 9, 72 – 015 Police

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji