UCHWAŁA NR 4/2016 

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2016 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 7 Uchwały Nr 27/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2016 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 37 z 2016 r.) Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Zwiększa się wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę    5 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.      Zmniejsza się wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę    5 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  

Uzasadnienie 

Zmiany w planie wydatków na rok 2016 spowodowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb Związku Gmin Dolnej Odry. W związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koniecznością dokonywania wpłat opłaty komorniczej dla Urzędów Skarbowych za wyegzekwowane kwoty zwiększeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4430 Różne opłaty i składki.

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik Nr 1_Uchwała Nr 4_2016 Zarządu.pdf)Załącznik nr 1Załącznik nr 1171 kB07-04-201607-04-2016