PORZĄDEK OBRAD

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 3 października 2017 roku.

 

 

  1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników.

  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 lipca 2017 r.

  4. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r.

  5. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……./2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr 7/2017 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniającej uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  6. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.