PORZĄDEK OBRAD

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 7 września 2017 roku.

 

 

 1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 lipca 2017 r.

 4. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……./2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr 7/2017 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniającej uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 5. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

 6. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2017-2020.

 7. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2017 rok.

 8. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie oświadczenia woli Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  o wystąpieniu ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r.

 9. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie oświadczenia woli Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2016 r. o wystąpieniu ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 1 stycznia 2018 r.

 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad.

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.