PORZĄDEK OBRAD

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 11 lipca 2017 roku.

 

 1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 28 czerwca 2017 r.

 4. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2017 rok.

 5. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……./2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zmieniającej uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 6. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia składki członkowskiej.

 7. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zmieniającej uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 8. Omówienie propozycji zmiany systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz planowanego objęcia systemem gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad.


 


Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.