Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że do pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko referenta przystąpiły następujące osoby:

Pan Piotr Grygorcewicz

oraz

Pani Wioleta Słupska.

W/w kandydaci spełnili wymagania formalne, w związku z czym zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu, tj, rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się dnia 14 listopada o godz. 14.00 w Biurze Związku  Gmin Dolnej Odry w Chojnie.