Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:

 

Tadeusz Janicki zamieszkały w Stara Rudnica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

Przedłożona przez kandydata (w I etapie postępowania rekrutacyjnego) dokumentacja spełnia wymogi formalne. W trakcie drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – kandydat spełnił wymagane oczekiwania Pracodawcy, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydata na stanowisko referenta w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.