Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani:

Annę Kilian Pasek zamieszkałą w Chojnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożona przez kandydatkę (w I etapie postępowania rekrutacyjnego) dokumentacja spełnia wymogi formalne. W trakcie drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – kandydatka spełniła wymagane oczekiwania Pracodawcy, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydatkę na stanowisko podinspektora w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.