Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane Panie:

 

Paulina Saja zamieszkała, w Dębnie Lubuskim

i

Marta Tumanów, zamieszkała w Kłosowie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Przedłożona przez kandydatki (w I etapie postępowania rekrutacyjnego) dokumentacja spełnia wymogi formalne. W trakcie drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – kandydatki spełniły wymagane oczekiwania Pracodawcy, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydatki na stanowiska podinspektorów w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.