Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ( Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579- j.t. ze zm.)

LP.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w złotych

Tryb udzielenia zamówienia

Termin ogłoszenia przetargu

1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Związku Gmin Dolnej Odry

Usługi

24 270 712,39

Przetarg nieograniczony art. 11 ust. 8 ustawy pzp

II-III kwartał 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

Jan Krzywicki

Odwiedza nas 174 gości oraz 0 użytkowników.