Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani:

 

Anna Rozworska zamieszkała w Chojnie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

Przedłożona przez kandydatkę (w I etapie postępowania rekrutacyjnego) dokumentacja spełnia wymogi formalne. W trakcie drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – kandydatka spełniła wymagane oczekiwania Pracodawcy, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydatkę na stanowisko referenta w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie. 

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.